Vítáme Vás v klubu maminek ze Štěpánkovic, občanském sdružení Modrý mráček

Listopad 2010

Andělské odpoledne

29. listopadu 2010 v 11:34 PROBĚHLÉ AKCE
Andělské odpoledne

V neděli 5. prosince bylo krásné zasněžené počasí.
Rodiče oblékli své děti po odpoledním spánku
a přivedli je do sálu Hospody na Statku,
kde je u vchodu přivítali dva andílci s pamlskem.
Děti si pak dále užívali dvě a půl hodiny příjemné zábavy.
Vyrobili si andělíčky, přáníčka k vánocům, na papíře vánoční stromeček
a namalovali si předem upečené perníčky.
Dále si zaskotačili s anděly v kole a zazpívali koledy.
Rodiče se občerstvili vynikajícími zákusky, kávou a svařáčkem.
Na závěr celé této akce přišel za dětmi Mikuláš, čert a anděl.
Děti odcházely zase plny dojmů a sladce v noci spinkaly.
Tuto akci si pro ně připravil místní Klub maminek.
Kurková Jiřina
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19


1
2
3
4
5

Drakiáda

29. listopadu 2010 v 11:21 PROBĚHLÉ AKCE
Drakiáda Klubu maminek
Ve čtvrtek
21.října bylo krásné podzimní
odpoledne.
Maminky se se
svými dětmi vydali pouštět draky na pole k vodojemu.
Sluníčko krásně svítilo, ale vítr moc nefoukal.
Maminky se snažily,  aby dráčci vzlétli . Po chvíli
námahu zvednou je
do výšky vzdaly.
Děti si poběhali na čerstvém vzduchu.
Všichni jsme nakonec opékali špekáčky na ohništi a krásně se přitom pobavili.          Kurková Jiřina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10STRAŠIDÝLKA

29. listopadu 2010 v 11:16 PROBĚHLÉ AKCE
Strašidýlka
29. října bylo opět krásné podzimní počasí.
Klub maminek, za doprovodu místních hasičů,
toho dne uspořádal
akci pro děti Strašidýlka.
Akce byla zahájena v místním Kulturním domě v kinosále
tanečním
vystoupením mažoretek Opava AMA.
Dále se pokračovalo v lampionovém  průvodu pohádkových
a strašidelných
bytostí
za doprovodu kapely Dolbend.
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu na této akci
a také obecnímu úřadu za umožnění představení v kinosále.                      Kurková Jiřina
1
2
3
4